.

პროგრამა MEGA-ს შესასწავლი ვიდეო გაკვეთილები

სუპერმარკეტის - სუპერმარკეტების , მარკეტის - მარკეტების , მაღაზიის - მაღაზიების ქსელური და ადგილობრივი მართვის კომპიუტერული პროგრამა MEGA